Helgelandsbrua

Helgelandsbrua – Sandnessjøen – Leirfjord

Denne uoffisielle nettsiden er dedikert til alle som på ett eller annet tidspunkt er nødt til å krysse Helgelandsbrua, og som ønsker informasjon om værforholdene eller andre traffikale forhold som råder på brua.

Helgelandsbrua knytter Alstahaug og Sandnessjøen med Leirfjord og fastlandet. På grunn av sterk vind fra utsatte retninger er den tidvis stengt for traffikk. Derfor har det blitt opprettet en Facebook-gruppe der man kan legge inn informasjon om forholdene.

Men det er ikke alle som har tilgang til Facebook, eller vet om denne gruppa. Så derfor har vi lagd denne enkle nettsiden som gir informasjon både fra Yr.no, Statens Vegvesen og fra Facebook, slik at flest mulig kan få oppdatert informasjon om forholdene på brua.

Til informasjon: Brua stenger så fort den målte vindstyrken overstiger 32 m/s.

Værinformasjon fra Yr.no:

Om Helgelandsbrua:

«Helgelandsbrua er ei 1 065 meter lang skråkabelbru som forbinder kommunene Alstahaug og Leirfjord i Nordland. Brua krysser Leirfjorden mellom fastlandet og øya Alsten, og gir Sandnessjøen fergefri fastlandsforbindelse.

Brua er bygd som en tofelts vei med et gangfelt. Byggingen av broen startet i 1989, den ble åpnet i juli 1991 og var bomvei til den var nedbetalt 27. mai 2005. Den er en del av fylkesvei 17.»

Mer informasjon om Helgelandsbrua på Wikipedia.org

Webkamera mot Helgelandsbrua. Levert av Statens Vegvesen.